1. Autoconeixement econòmic

1.1. Pots millorar la gestió de la teva economia personal i familiar

1.1.1. Per què és necessari aquest curs?

Els diners et controlen a tu quan tu no controles els teus diners.

 

  • En una majoria de llars es produeixen grans tensions econòmiques per la precarietat dels ingressos i per l’augment continuat del preu de despeses fonamentals com l’habitatge, els subministraments, el transport i molts articles bàsics.
  • Vivim en una societat que exerceix una gran pressió per estimular-nos a consumir més enllà de les nostres necessitats i també de les nostres possibilitats.
  • L’educació econòmica és molt escassa. No està plenament incorporada al currículum escolar i els programes de formació existents estan gestionats majoritàriament pel sector bancari i financer i tenen una escàs impacte en la població. Almenys un 70% de les persones admeten que haurien pres decisions més responsables amb els seus diners si haguessin rebut més formació sobre economia i finances.

Per tant, vivim en un context d’importants tensions econòmiques a les llars barcelonines, i en la majoria de casos no disposem dels coneixements, les eines i el suport que ens permetrien gestionar adequadament aquesta situació ni prendre les millors decisions per superar-la.