1. Autoconeixement econòmic

1.1. Pots millorar la gestió de la teva economia personal i familiar

1.1.2. Com et pot ajudar aquest curs?

L’educació econòmica és una eina que et pot ajudar a millorar la gestió de la teva economia personal i familiar:

 • Millorant la teva comprensió de conceptes econòmics i financers bàsics. Desenvolupant capacitats i confiança per esdevenir més conscient dels riscos i oportunitats.
 • Prenent decisions informades.
 • Sabent on anar a buscar ajut.
 • Emprenent accions efectives per millorar el teu benestar i seguretat.

Per aconseguir-ho, en el present curs et proposem els següents objectius:

 • Assolir un autoconeixement sobre com gestiones la teva economia.
 • Fer un pressupost per poder reflexionar i prendre decisions.
 • No oblidar mai la importància dels ingressos.
 • Aprendre a prioritzar despeses.
 • Establir objectius d’estalvi.
 • Evitar el sobreendeutament.
 • Pensar en el futur.

Cadascun d’aquests objectius els posaràs en pràctica per mitjà d’exercicis senzills que et permetran reflexionar, desenvolupar un esperit crític i finalment mantenir criteris personals en la gestió de la teva economia.

Qüestionari 1. Avalua la gestió que fas de la teva economia

Fes clic aquí per fer el qüestionari.

Exercici 1. M’ha tocat la loteria!

Per a reflexionar sobre la importància de millorar la gestió de la teva economia, i d’establir criteris que t’orientin en l’ús que fas dels diners, ara faràs un exercici que possiblement totes les persones hem fet alguna vegada: imaginar què faries si et toqués la loteria.

Fes clic aquí per fer l’exercici.