1. Autoconeixement econòmic

1.2. El teu comportament econòmic i les trampes dels diners

1.2.2. Les teves decisions econòmiques i els rols de gènere

Gestiones la teva pròpia economia? Qui aporta més diners a casa? Qui pren les decisions sobre les despeses domèstiques? Tendeixes a delegar qüestions econòmiques a la teva parella? Consideres que la teva parella està més, menys o igual capacitada que tu per prendre certes decisions econòmiques? Trobes dificultats/limitacions a la hora de compatibilitzar la cura dels teus infants amb la feina?

A la nostra societat, encara avui continuen existint prejudicis que reforcen un seguit de rols (tasques, funcions i comportaments) diferenciats per a homes i dones pel simple fet de pertànyer a un sexe o a l’altre. Concretament:

  • Les dones tenen la responsabilitat (pràcticament total) dels treballs domèstics i de cura de les persones a les famílies. Són treballs imprescindibles per a la vida però no es veuen, no es reconeixen, no es visibilitzen, i no es valoren, ni social ni econòmicament.
  • Encara que les dones s’han incorporat massivament al mercat de treball, encara avui persisteixen moltes traves i obstacles per a aconseguir una igualtat de gènere real i plena en l’àmbit laboral.

Aquests rols de gènere influeixen en el comportament i les dinàmiques econòmiques de les llars provocant freqüentment la pèrdua de poder adquisitiu o d’autonomia econòmica de les dones. A continuació veuràs alguns exemples:

  • Ingressos principals i secundaris: Encara avui continua estant molt present la creença que els homes han d’aportar més diners a casa que les dones. Sumant a això,quan les dones participen al mercat de treball, molt sovint el seu treball és poc valorat i està menys remunerat.
  • Treballs de cura i pèrdua d’ingressos personals de les dones: Moltes vegades les dones opten per fer jornades a temps parcial o bé deixen la seva feina per poder tenir cura d’algun/a fill/a o d’altra persona de la família. Aquestes estratègies que beneficien a tota la família (i que generalment no són assumides pels homes) ocasionen una pèrdua dels ingressos personals de les dones en el present i una reducció de les seves prestacions en el futur (com l’atur i la jubilació).
  • Gestió diferenciada de l’economia familiar: Freqüentment la participació de les dones i homes en la gestió econòmica de les llars pot ser desigual en funció de les creences de gènere. Per exemple, pot passar que elles controlin més les despeses domèstiques del dia a dia i ells les grans despeses com la compra d’un cotxe o la contractació de productes financers (despeses que a la llarga tenen una major repercussió en l’economia de tota la família).

Qüestionari 3. Estàs d’acord amb aquestes creences de gènere sobre l’economia familiar?

Fes clic aquí per fer el qüestionari.