2. Eines de gestió de l’economia personal i familiar

2.1. Fes un pressupost per poder reflexionar i prendre decisions

2.1.2. Com pots començar a fer un pressupost?

Tot pressupost ha d’incloure el detall dels teus ingressos i les teves despeses.

El primer pas per fer el teu pressupost és identificar els teus ingressos.

Identifica els ingressos

Ingressos* Import mensual
Rendes de treball
Salari 1
Salari 2
Pensions i prestacions
Jubilació
Atur
Renda garantida de ciutadania (RGC)
Altres
Ajuts de familiars
Ajuts d’ONGs

* Aquest és un exemple de quadre d’ingressos. Cada persona té el seu, en funció dels tipus d’ingressos que tingui.

Un cop has incorporat el detall dels teus ingressos al pressupost, ara has de fer el mateix amb les despeses.

Identifica les despeses

Despeses* Import mensual
Habitatge
Lloguer / quota de la hipoteca
Comunitat de propietaris/es
Assegurança de llar
Despeses de la llar
Aigua
Llum
Gas
Telefonia i fibra/ADSL
Despeses financeres
Quotes de préstecs
Targetes de crèdit
Comissions bancàries
Alimentació i begudes
Alimentació i begudes
Roba i complements
Roba i complements
Higiene i cura personal, salut i neteja
Neteja
Higiene personal
Cura personal i salut
Transport
Transport públic
Combustible
Pàrquing, peatges
Assegurances de vehicles
Despeses personals i lleure
Despeses personals i lleure
Educació i cura dels fills/es
Escola, centre educatiu
Activitats extraescolars
Despeses extraordinàries
Despeses extraordinàries
Total despeses

*Aquest és un exemple de quadre de despeses. Cada persona té el seu, en funció dels tipus de despeses que tingui.

Per calcular el resultat del teu pressupost, has de restar la suma total de despeses de la suma total d’ingressos. Amb aquest resultat hauràs fet un pas important per conèixer la teva situació econòmica.

Calcula el resultat del teu pressupost

Pressupost Import mensual
Total ingressos
Total despeses
Resultat del pressupost

És important que facis aquest exercici cada mes, a fi de conèixer exactament els teus ingressos i les teves despeses. L’objectiu ha de ser fer-ho durant 12 mesos i saber exactament quins són els teus ingressos i les teves despeses anuals. Això et donarà molta més informació sobre la teva situació econòmica i t’ajudarà a prendre millors decisions sobre la teva economia personal i familiar.