2. Eines de gestió de l’economia personal i familiar

2.1. Fes un pressupost per poder reflexionar i prendre decisions

2.1.3. Coneix la teva situació econòmica

Un cop hagis incorporat al pressupost els teus ingressos i les teves despeses, tindràs un primer indicador important sobre la teva situació econòmica. Et pots trobar amb tres situacions:

  • Gastes tot el que ingresses: Encara que sembli difícil, és bastant habitual “empatar” en qüestió de diners i gastar tots els nostres ingressos. És a dir, que si ens augmenten el salari un 50%, és molt probable que augmentem també les despeses en un percentatge similar, per adaptar el nostre nivell de consum al nou nivell d’ingressos. Quan gastes tot allò que ingresses no estàs perdent diners, però tampoc estàs estalviant. Es produeix un efecte balança.

  • Gastes menys del que ingresses: Aquest és el cas de les persones que estalvien, i no va necessàriament vinculat al nivell d’ingressos. Es poden tenir ingressos molt elevats i no estalviar i, per contra, estalviar amb uns ingressos modestos. La diferència està en el volum de despeses. Si les mantenim per sota del que ingressem, haurem aconseguit estalviar.

  • Gastes més del que ingresses: Els problemes econòmics sorgeixen quan no tenim ingressos suficients per atendre les nostres despeses. En el cas d’absència d’ingressos o ingressos precaris, és més difícil evitar aquesta situació. En altres ocasions, el problema no són tant els ingressos, sinó l’excés de consum. Sempre que les despeses superen els ingressos, el primer que cal fer és revisar les despeses, marcar prioritats i reduir-les en la mesura que puguem. Això és important, perquè les situacions de pèrdua de control de la despesa poden generar necessitats d’endeutament que acaben agreujant la situació i la fan insostenible.

Exercici 3. Fem un pressupost

Per poder prendre decisions econòmiques i controlar la nostra economia, cal que ens acostumem a tenir un pressupost on anotem els ingressos i les despeses personals i familiars. A continuació, faràs el pressupost d’una família i, posteriorment, l’analitzaràs i prendràs una decisió de consum i estalvi per ajudar aquesta família a trobar una solució al seu problema.

Fes clic aquí per fer l’exercici.