2. Eines de gestió de l’economia personal i familiar

2.2. No oblidis mai la importància dels ingressos

L’economia és la gestió de recursos escassos, però…, per escassos que siguin, calen aquests recursos.

Com has vist, el primer pas per elaborar un pressupost és identificar els ingressosde la teva economia personal o familiar.

Hi ha diversos tipus d’ingressos:

 • Rendes de treball: salaris, facturació (en el cas del treball autònom), indemnitzacions, etc.
 • Pensions i prestacions: jubilació, atur, renda mínima, ajut familiar, etc.
 • Altres: ajuts de familiars, pensió de l’ex parella per la manutenció dels fills/es, ingrés provinent d’alguna activitat de consum col·laboratiu, venda d’articles per Internet o en fires locals, ajuts de ONGs, etc.

Aspectes a tenir en compte en relació als ingressos:

 • Durada: La durada i seguretat d’una feina poden ser molt variables.
  • Les persones assalariades tenen tipus de contractes molt diversos (fix, indefinit, temporal, temps parcial, pràctiques).
  • En el cas del treball autònom, les persones cobren per la seva feina sense la seguretat d’un salari mensual determinat.
  • I en el cas de les persones que cobren una prestació d’atur, aquesta tampoc és indefinida, sinó que té una durada màxima de 24 mesos, que només es pot prorrogar amb una renda mínima complint un conjunt de requisits.
 • Freqüència: Els ingressos poden ser periòdics (salaris, pensions i prestacions, renda d’un lloguer), o poden ser puntuals (l’ajut d’un/a familiar, la venda d’un article de segona mà). També has de tenir en compte que si cobres 14 pagues, normalment cobres la paga doble el juny i el desembre. En el cas de les persones jubilades, la paga doble es percep el juny i el novembre.
 • Ingressos nets:
  • Les persones assalariades perceben un salari net, del qual l’empresa ja ha deduït prèviament unes retencions en concepte de IRPF i ingressat unes quantitats a la Seguretat Social. Les prestacions de jubilació i atur també són netes, prèvia retenció de l’IRPF per part de la Seguretat Social.
  • Per contra, en el cas del treball autònom, el càlcul que has de fer és més complex. Llegeix el quadre dedicat als “Ingressos del treball autònom”.
  • En ambdós casos, a partir d’un determinat nivell d’ingressos s’ha de presentar una declaració anual a l’Agència Tributària que en alguns casos pot obligar a realitzar pagaments addicionals, i en d’altres permet recuperar una part dels ingressos retinguts.

Exercici 4. Cerquem ingressos

Realitzar una bona gestió de la teva economia familiar no consisteix només en reduir despeses, estalviar i evitar acumular deutes. Com has vist al capítol sobre el pressupost, s’ha de produir un equilibri entre ingressos i despeses. És important per tant no desatendre la importància dels ingressos, i imaginarmaneres de generar-ne. Per petit que sigui, aconseguir un nou ingrés pot marcar la diferència en el teu pressupost.

Fes clic aquí per fer l’exercici.