2. Eines de gestió de l’economia personal i familiar

2.3. Aprèn a prioritzar despeses

2.3.1. Tipus de despeses

Cal saber distingir les despeses prescindibles de les imprescindibles,
i aquest exercici només el pot fer un mateix.

Hi ha quatre grans categories de despesa en l’economia personal o familiar:

  • Fixes obligatòries: Són despeses fixes que has de pagar tots els mesos i que no es poden eliminar ni rebaixar. Per exemple: la quota de la hipoteca, el lloguer o l’escola. Aquesta categoria de despeses deixa poc marge de maniobra a l’hora de reduir despeses.
  • Variables necessàries: Són despeses que has de realitzar gairebé tots els mesos i que no pots eliminar, però sí pots reduir. Per exemple les factures dels subministraments (aigua, llum, gas), telefonia, alimentació, roba, transport, etc. Algunes despeses d’aquesta categoria sí que es poden rebaixar de manera significativa per mitjà de reduccions en el consum o de rebaixes en els preus.
  • Ocasionals: Són despeses que es produeixen de manera esporàdica i que poden ser obligatòries o prescindibles. Per exemple la compra d’un electrodomèstic nou quan s’espatlla l’antic, un regal d’aniversari o unes vacances. És molt aconsellable que disposis d’un fons d’emergència per fer front a aquest tipus de despeses.
  • Prescindibles: Són despeses que malgrat no ser obligatòries ni absolutament necessàries, les tens gairebé tots els mesos. En tractar-se sobretot d’hàbits i aficions no sempre són fàcils de controlar.
Categoria de despesa Exemples
Prescindibles Restaurants, bars, cinema, tabac.
Ocasionals Electrodomèstics, viatges, regals.
Variables necessàries Subministraments (aigua, electricitat gas), telefonia, alimentació, roba, transport.
Obligatòries Assegurances, escola.