2. Eines de gestió de l’economia personal i familiar

2.5. Evita el sobreendeutament

2.5.2. El sobreendeutament

La problemàtica del sobreendeutament sorgeix quan una persona o família porta un temps sense poder pagar els seus deutes. Les causes d’aquestes situacions són diverses. En molts casos coincideixen la caiguda d’ingressos per desocupació o malaltia, amb un excés de deutes.

Quan portes un temps en aquesta situació, les coses poden anar a pitjor, per l’acumulació continuada de quotes impagades i recàrrecs per impagament. Un efecte bola de neu del qual pot resultar molt difícil escapar-se.

Per això, si pateixes sobreendeutament, es recomana seguir les següents passes:

  • No evitis el problema i actua amb el cap fred (controla les teves emocions).
  • Revisa a fons el pressupost personal o familiar. Pots retallar algunes despeses? Pots augmentar els teus ingressos?
  • Fes una llista dels teus deutes (imports, venciments, interessos, quotes mensuals) i classificar-los. T’interessa eliminar especialment els deutes amb interès elevat i venciment a curt termini (targetes de crèdit, préstecs al consum).
  • Negocia el deute. Un cop has classificat el deute, pots parlar amb el banc i veure si et pot ajudar a reestructurar el teu deute, de manera que es redueixin les quotes mensuals i la pressió sobre el teu pressupost.
  • Acull-te a la Llei de la Segona Oportunitat. Si res d’això no funciona pots mirar d’acollir-te a aquesta llei que pot arribar a exonerar-te dels teus deutes si compleixes els requisits per ser declarat insolvent i entrar en concurs de creditors com a persona física.

Exercici 9. Endeutats/des

Per evitar el sobreendeutament cal saber distingir entre endeutament raonable i endeutament perillós. En aquest exercici es presenten diversos casos en els quals unes persones amb unes circumstàncies determinades han de prendre una decisió de consum que pot comportar un endeutament, i tu els has d’ajudar a escollir.

Fes clic aquí per fer l’exercici.